Nettleien skal bli mer rettferdig

Det er flertall på Stortinget for lik eller likere nettleie, uavhengig av hvor man bor.

Nettleien skal bli mer lik over hele landet. 

Nyheter

 - Bransjen må forstå at stortingsflertallet vil ha ei endring. Spiller vi på lag, så kan vi finne løsingar som blir bedre enn den vi har i dag, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) til Distriktsenergi.no.


Koblet til nettkunde nummer 20 tusen

Gudbrandsdal Energi Nett vokser og vokser, og har nådd en ny milepæl.

 

Egen sak høsten 2018

Det er Storehaug som har tatt på seg ledertrøyen i denne saken. Storehaug fremmet nylig et representantforslag - et såkalt dok-8 forslag - der han ba regjeringen utrede ulike modeller for utjamning av nettariffene og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak. Stortinget sluttet seg til dette. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG.

Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes, som skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018. Mest sannsynlig kommer Stortinget til å fatte vedtak i saken i høst eller våren 2019.


Stig Grytting bytte ut taket på verneverdig fjos med «skiferheller» som leverer 17 000 kilowattimar i året

Både grønt og smart på Sygard Grytting

Ei optimal himmelretning og gamle bilete som syner store skiferheller, gjer fjoset på Sygard Grytting til kroneksempel på den grønne, smarte løysinga alle ønskjer.

 

Mer rettferdig nettleie

Storehaug sier at denne saken har fått kraftig vind i seilene og det kommer til å bli endringer i tariffen. 

- For ett år sidan tok parti etter parti inn formuleringar om mer rettferdig nettleie i partiprogramma sine. Da året var omme hadde både SV, AP, SP, Venstre og KrF forplikta seg på å få på plass en mer rettferdig nettleige, sier Storehaug til Distriktsenergi.no


Populært med utplasseringselevar i midtdalsbedrifter

Finn nye lærlingemne

Elevane på teknikk og industriell produksjon, TIP, har vore utplassert i bedrifter i regionen to veker nyleg. Vi snakka med fire av dei.

 

Vær forberedt på endringer i tariffen

- Distriktsenergi har lenge jobbet for en mer rettferdig nettleie. Det er viktig at hele kraftbransjen nå tar inn over seg at tariffen ikke blir som før. Et samlet Storting vil ha endringer. Det går i retning av likere tariffer. Om det blir innført et frimerkeprinsipp eller om det blir med en justering i områder med mye produksjon, gjenstår å se. I Distriktsenergi forbereder vi oss på en spennende diskusjon utover sommeren og høsten, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.