Vil skredsikre Letrudgrenda

Nord-Fron kommune utarbeider detaljreguleringsplan for å sikre Letrudgrenda i Kvam mot ras.

Skredområdet blir helt fra opp i fjellet ved skredarret, og ned til Gardvegen der bildet er tatt i fra. 

Nyheter

Det har tidligere gått flere mindre ras i det aktuelle området på Øversida av Gardvegen opp mot Hillingen. I juni 2016 gikk det et stort ras i mområdet, og i fjor kom også et større ras.