Runder av arbeid langs E6

I neste uke starter AF Decom på det avsluttende arbeidet langs E6 Frya-Sjoa.

Vegarbeid: Den nye E6-traseen er i boks på strekninga Frya-Sjoa, men fortsatt gjenstår mindre prosjekter på strekninga.  Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Seks ulike entreprenører hadde levert tilbud på gjenstående arbeider på strekninga Frya-Sjoa på E6, da fristen gikk ut i april. Til slutt ble det AF Decom AS valgt som leverandør.

Oppdraget består i å bygge en kilometerlang skogsbilveg sør for Sjoa, som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket som ble brukt som deponi under bygginga av nye E6 skal planeres og sør for Sjoa, på fylkesveg 312, skal det også bygges to busslommer.

Utover dette skal også fraflytta bygninger på strekninga Ringebu-Otta, totalt 13 eiendommer, rives. Blant dem er tidligere Fryatun kro. De aktuelle tomtene skal så settes i stand igjen. Prosjektleder i Statens vegvesen, Rune Smidesang, uttalte til Dølen etter fristens utløp at etter nødvendige kvalitetsvurderinger, ville pris bli avgjørende for hvem som fikk jobben.

Arbeidet starter i løpet av neste uke og skal ferdigstilles i desember i år, opplyser vegvesenet i en pressemelding.


Kjemper om E6-anbud

Innen oktober i år skal blant annet fraflyttede hus langs E6 rives og ny veg på plass ved Sjoa. Pris blir avgjørende for valg av entreprenør, sier prosjektlederen.