Setter opp bom:

Nasjonalparkstyret behandler innstilling: - Brøytinga burde vært unngått

Sekretariatet for Nasjonalparkstyret mener brøytinga som ble gjort i Frydalen rett før påske, ikke var innafor forskriftene og retningslinjene.

Brøyting: Bildet ble tatt på Sødorpfjellet i påska, og viser biltrafikk langs Peer Gynt seterveg.   Foto: Tipser

Nyheter

Det kommer fram i sakspapirene til styremøtet i Nasjonalparkstyret Rondane-Dovre. Styremøtet skal holdes 8. juni, der endelig beslutning saken skal tas.