Starter opp omsorgstilbud

Nytt selskap fra Venabygd tilbyr avlastning til ungdom og unge voksne.
Nyheter

Aksjeselskapet Sti Omsorg ble stifta 3. mai og er registrert med adresse i Venabygd.