Godkjente Eidesand-tomter

Planutvalget i Nord-Fron fulgte ikke rådet fra administrasjonssjef og Fylkesutvalget.

Eidesand boligfelt i Sorperoa - rett ved Knutsmorka boligfelt på motsatt side av vegen. 

Nyheter

Kommunens administrasjonssjef og Fylkesutvalgtet tilrådde at de to boligfeltene ved Eidesand i Sorperoa skulle tas ut av kommuneplanens arealdel for 2018 - 2029. Det gikk et samlet planutvalg i Nord-Fron i mot.


Nytt boligfelt i Sorperoa

Nok et boligfelt planlegges i Sorperoa på vestsida av Vinstra.

 

Også gang- og sykkelveg

De to boligfeltene ligger snaut 50 meter fra det allerede etablerte boligfletet Knutsmorka, rett ved den nye kunstgrasbanen til Vestsida fotballklubb og kun rundt en kilometers gangavstand fra Barhaug barneskole og kjøpesentrene i Lomoen. Allikevel argumenterte både administrasjonssjef og Fylkesutvalg for at disse tomtene var for langt utenfor sentrumssonen og i mot prinsippet om fortetting.

  - De nye områdene ligger langt utenfor sentrum, og utbygging av disse områdene følger ikke opp intensjonen i arbeidet med Vinstra 2046, skrev Fylkesutvalget i sin argumentasjon, og fikk støtte av administrasjonssjefen.

Men et samlet planutvalg stemte for at de boligfeltene ved Eidesand skal inn i arealplanen, samt at det skal anlegges gang- og sykkelveg fram til disse to boligfeltene.


Utvikling på Vinstra:

Kommunen kjøpte boligfelt

Nord-Fron kommune har kjøpt boligfeltet Midtmoen i Sorperoa.

 

Fjernet Bøygen-boliger

Når det gjelder det planlagte boligfeltet opp for Bøygen camping, en kilometer nord for Vinstra langs gamle E6, så vedtok planutvalget at dette boligfeltet skal tas ut av arealplanen - slik som administrasjonssjefen og Fylkesutvalget tilrådde. Dette ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Den nye vegtraseen fra Bøygen derimot, via Steinhaugen opp til Håmmårvegen i Øvre Vinstra, ligger fotsatt inne i arealplanen.

Alle vedtak fra planutvalget skal opp i kommunestyremøtet den 16. juni.