Mye asfalt - smått med grønt ved Biltema!

I planutkastet for arealet mellom forretningen Biltema og Peer Gynt kjøpesenter, er det smått med grønt, men et torg er tegnet inn.

Planutkastet til området ved Peer Gynt kjøpesneter og Biltema som skal på høring. 

Nyheter

Den nye kryssløsningen mellom Vinstra Handelspark og Peer Gynt Kjøpesenter, samt parkeringsområdet mellom Biltema og Peer Gynt Kjøpesenter, er nå tegnet inn i en situasjonsplan som skal ut på høring.


Nå blir det tatt tak i kaoskrysset i Lomoen: - Dette skal vekk

Etableringen av Biltema tvinger fram ny kryssløsning i Lomoen.

 

Torg på 700 kvadratmeter

Ved siden av ny kryssløsning inn fra Vinstragata til Biltema og kjøpesenteret, er det også tegnet inn nye parkeringsplasser, gangveger og gang- og sykkelveger i området. Foran hovedinngangen til Peer Gynt kjøpesenter, er det tegnet inn et torg på rundt 700 kvadratmeter. Hva dette torget inneholder, er ennå ikke avklart.