Færre og færre midtdøler, unntatt i Sør-Fron

Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskriving, tilsier at vi blir færre og færre døler de neste tiåra.

Som i et sjakkspill, det blir færre og færre av oss gudbrandsdøler. 

Nyheter

SSBs befolkningsframskriving viser at det vil bli nedgang i antall innbyggere i alle kommuner i Gudbrandsdalen, med unntak av Sør-Fron, Vågå, Lillehammer og Øyer.


Færre sjukmeldte i Midtdalen

Det legemeldte sjukefraværet gikk ned i alle de tre midtdalskommune i 2017, og kvinner er nesten dobbelt så mye sjukemeldt som menn.

 

Øker i Norge

I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ flater befolkningsveksten ut de neste ti årene før den synker videre. Det er likevel positiv befolkningsvekst gjennom hele dette århundret i hele landet, og før 2040 har vi blitt 6 millioner innbyggere i Norge. Nå er folketallet i Norge 5,3 millioner.Kraftigst vekst i sentrale strøk

Ifølge befolkningsframskrivingene for årene 2018-2040 vil veksten i folketallet først og fremst komme i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette henger sammen med at vi forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter. Dermed framskriver vi en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne.


Inkassoeksplosjon i Midtdalen - husstander i Nord-Fron har til sammen 52 millioner i misligholdt gjeld

Misligholdt gjeld har skutt i været både i Nord-Fron og Ringebu det siste året. Ifølge inkassobyrået Lindorff hadde husstandene i Nord-Fron til sammen 52 millioner kroner i misligholdt gjeld ved utgangen av første kvartal.

 

Tydelig aldring

Vi får en tydelig aldring i Norge, selv om den ikke blir like sterk som i en del andre europeiske land. I hovedalternativet øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060 – da vil altså hver femte innbygger ha fylt 70 år.

Økningen blir spesielt sterk blant de som er 80 år eller mer. Og fordi vi har befolkningsvekst, vil vi se mer enn en tredobling i antallet 80 år og eldre.

Aldringen blir klart sterkest i distriktene, og flyttemønstrene forsterker aldringen på to måter:

  • Unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen, og i tillegg blir dermed også barna i større grad født sentralt.
  • De eldre blir igjen på bygda, og i 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år.

Her er tallene fra 2018 til 2040 for kommunen i Gudbrandsdalen:

Nord-Fron kommune

Antall personer
2018: 5 728
2040: 5 520

Befolkningsvekst
2018-2040: -208 personer
2018-2040: -3,6 prosent


Sør-Fron kommune

Antall personer
2018: 3 146
2040: 3 321

Befolkningsvekst
2018-2040: 175 personer
2018-2040: 5,6 prosent


Ringebu kommune

Antall personer
2018: 4 454
2040: 4 446

Befolkningsvekst
2018-2040: -8 personer
2018-2040: -0,2 prosent


Sel kommune

Antall personer
2018: 5 872
2040: 5 689

Befolkningsvekst
2018-2040: -183 personer
2018-2040: -3,1 prosent


Dovre kommune

Antall personer
2018: 2 642
2040: 2 436

Befolkningsvekst
2018-2040: -206 personer
2018-2040: -7,8 prosent


Lesja kommune

Antall personer
2018: 2 038
2040: 1 789

Befolkningsvekst
2018-2040: -249 personer
2018-2040: -12,2 prosent


Skjåk kommune

Antall personer
2018: 2 179
2040: 1 937

Befolkningsvekst
2018-2040: -242 personer
2018-2040: -11,1 prosent


Vågå kommune

Antall personer)
2018: 3 638
2040: 3 658

Befolkningsvekst
2018-2040: 20 personer
2018-2040: 0,5 prosent


Gausdal kommune

Antall personer
2018: 6 148
2040: 5 638

Befolkningsvekst
2018-2040: -510 personer
2018-2040: -8,3 prosent


Lillehammer kommune

Antall personer
2018: 27 938
2040: 32 675

Befolkningsvekst
2018-2040: 4 737 personer
2018-2040: 17,0 prosent


Øyer kommune

Antall personer
2018: 5 130
2040: 5 447

Befolkningsvekst
2018-2040: 317 personer
2018-2040: 6,2 prosent


Lom kommune

Antall personer
2018: 2 331
2040: 2 239

Befolkningsvekst
2018-2040: -92 personer
2018-2040: -3,9 prosent