Opprettholder «hyttevedtak»

Med kun noen få endringer, ble det opprinnelige vedtaket om utbygging av hyttefeltet BKB 4 på Gålå enstemmig vedtatt i kommunestyret tirsdag.

Ny runde: Kommunestyrepolitikerne i Sør-Fron vedtok det samme forslaget som i desember, men med noen endringer.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Det nye hyttefeltet på Gålå, med det noe kryptiske navnet BKB 4, har generert mye engasjement blant hyttefolk i området. Tirsdag fikk kommunestyret i Sør-Fron saken på bordet for tredje gang.

To forslag på bordet

I mai fattet Fylkesmannen i Oppland vedtak om at reguleringsplanen måtte behandles på nytt. Planen var vedtatt i kommunestyret 19. desember 2017, men hytteeiere og velforeninger klaget på vedtaket.