Krisemøte om attgroing i Sikkilsdalen

Kulturlandskapet og de gode beiteområdene i Sikkilsdalen er i ferd med å bli attgrodd.

Attgroingen i Sikkilsdalen har igjen skutt fart etter at den kontinuerlige ryddingen opphørte i 2013. 

Nyheter

Dette ble et tema under siste helgs hesteslepp i Sikkilsdalen. Til stede var representanter fra Norsk Hestesenter, Landbruksdepartementet og mange gode venner av Sikkilsdalen. Flere uttrykte bekymring for attgroingen.


Vinstradame er med på nybrotsarbeid innan dyrevelferd: Startar firmaet Norsk dyreomsorg

Norsk dyreomsorg er eit nytt firma i Gudbrandsdalen med fokus på dyrevelferd. Det nye firmaet har som mål å vekse utover heile landet.

 

Attgroing har skutt fart

Åretes slepp var også et 150-årsjubileum for det tradisjonsrike hestesleppet i Sikkilsdalen. Attgroingsproblematikken har vært tatt tak i tidligere, og i perioden 1996 til 2013, ble det gjennomført systematisk rydding i regi av både Norsk Hestesenter, Fylkesmannen i Oppland og Nord-Fron kommune. Nå har attgroingen igjen skutt fart og satt sitt uønskede preg på landskapet. Nord-Frons ordfører, Rune Støstad, ber om ekstrordinær innsats.

- Her må det til ekstrordinær innstats slik at hestavlen kan fortsette og slik at kulturlandskapet ikke blir ødelagt, uttaler Støstad.


Sleppet i Sikkilsdalen feirer 150 år

Kvamshingsten Morka Bron skal regjere i fjellheimen i sommer

Det var høytidsstemning da hingsten nærma seg havninga i Sikkilsdalen lørdag, akkompagnert av felespiller Martin Follestad.

 

Ordfører ber om møte

I den sammenheng har Støstad sendt et brev til Landbruksdepartementet der han ber om et møte rett etter sommerferien - Fylkesmannen i Oppland og Norsk Hestesenter ønsker han som partnere på møtet. På agendaen står kartlegging av attgroingsproblematikken, finansiering og hvordan det kan skapes et kontinuerlig arbeid som hindrer attgroing i Sikkilsdalen.

- Kulturlandskapet i Sikkilsdalen og hesteavlen er av nasjonal betydning. Det er statens grunn. Det mest hensiktsmessige er å ta møtet i Sikkilsdalen slik at alle får et best mulig bilde av situasjonen, sier ordfører Støstad.