Lagar kunststi og ber inn til kuntsnarmøte: Nå vil Kvam bli kunstbygd

Det omstridte kunstverket kjem attende, og det inviterast til møte med kunstnarane. Men Kvam nøyer seg ikkje med det: Nå planlegg dei å lage ein kunststi rundt om i bygda.

Anne Gunn Brendstuen går opp kunstvegen i Kvam. Saman med Ole Kristian Rudland og Lars Tungen sit ho i gruppa som skal arbeide med kunstverket, og med å planlegge ein kunststi i bygda.   Foto: Tone Sidsel Sanden

Vi ønskjer å lage ein kunststi, der ein kan møte på kunst av ulik karakter.

Anne Gunn Brendstuen
Nyheter

Det er bestemt, kunstverket blir sett opp att. 15. juni neste år skal det stå ferdig, på same plass som sist, midt i Kvam, i parkområdet, som nå skal rustas opp.

– Kunsten ga Kvam ein enorm publisitet, og den skapte eit stort engasjement - på godt og vond. Dette kan vi ikkje la gå i frå oss, men heller tenkje at dette vil bli positivt for bygda, seier Anne Gunn Brendstuen, som er ein av tre som sit i gruppa som har ansvaret for kunsten, i prosjektet «Kvam på kartet».