Frivilligpris til Staale Nyhus

Staale Nyhus har vært en av de mange gode hjelpere under countryfestivalen på Vinstra i mange år.

I midten, Staale Nyhus, flankert av Trond Skurdal og Trond Slåen. 

Nyheter

For dette ble han satt ekstra pris på av countryfestvialens ledelse og Sparebank1 Gudbrandsdal.

- Uten de 550 frivillige som er i sving hadde det ikke vært noen countryfestival, sier festivalsjef Trond Skurdal