Gjennom dialog og samarbeid skal kunstverket ferdigstilles: Her skal kvamværene kunne drikke av livskilden

Lørdag kom kunstnerne som står bak det omdiskuterte verket i Kvam tilbake til bygda. Gjennom samarbeid og involvering skal hele prosjektet få nye giv, inn mot ferdigstilling juni neste år.

Lørdag var kunstnerne i gruppa FFB tilbake i Kvam. Håvard Arnhoff (t.v.) og Joar Nango satte pris på initiativet, der det legges opp til tettere dialog med folk i bygda.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Om ikke akkurat hele bygda møtte opp til det som var annonsert som kunstkafé, så var de som kom både engasjerte og interesserte i hva kunstnerne i gruppa FFB (Felleksskapsprosjektet å Fortette byen) hadde å fortelle om prosessen fram til kunstverket, som ble satt opp i september i fjor.

Men mer interesserte var de kanskje i å høre hva som skal skje videre framover.