20 vil bli kulturkonsulent

Flere har vist interesse for kulturjobben i Ringebu, blant dem seks midtdøler.
Nyheter

Ringebu kommune skal ansette en ny kulturkonsulent i fast stilling fra sensommeren av. Se hele søkerlista nederst i saken.

Totalt har 20 personer søkt på stillinga, hvorav to er unntatt offentlighet. Søkerne kommer i all hovedsak fra Østlandet, men også kommunene har fått søknader fra Vadsø i nord til Kvinesdal i sør og Sogndal i vest.