Må sende dyra til slakting for å forlenge beitet: - Vi må snart reise hjem og begynne på vinterfôret

Det ekstremt tørre og varme været fører til mangel på fôr til buskapen på gårdene i Brekkom på Fåvang. Mange beiteområder er brunsvidde og bekkene tørker inn.

Tørkekrise: Beate Sigvardsen og sønnen Hans Ivar sliter, i likhet med andre bønder i Midtdalen, med tørken vi har opplevd i sommer. Nå sender de dyr tidligere til slakting enn planlagt, for om mulig at beite kan holde litt lengre. Det lille vatnet som kommer fra sprederen, monner lite.  Foto: Ole Maurits Nybakken.

Vi skulle sende fire av kyrne til slakt senere, men velger å levere dem nå, slik at beitet kan drøyes ennå litt utover.

Beate Sigvardsen
Nyheter

Melkekyrne på gården Kverndalen innerst i Brekkom på Fåvang bruker vanligvis å kose seg i grønt godt gras på setra denne tida av året. Nå er det tørt, varmt og det grønne graset er brunsvidd av varmen og manglende nedbør. Vatnet begynner å minke og det går snart mot en tidlig hjemreise fra setra.

Tørr: Sagbekken på Tann er snart tørr, og sauene må gå lenger for å finne drikke.  Foto: Ole Maurits Nybakken

 

Må drøye beite

Beate Sigvardsen har vært på setra med kuene sine i bare fire uker i sommer, men teller nå på knappene for hvor lenge hun kan holde ut. Hun og samboer Arne Syverrud er brukere på Kverndalen og har i flere somre bodd på Dalasetra på Tann øst for Brekkom med det meste av buskapen. Aldri har det vært så tørt og lite fôr som nå.