Mangler oversikt over hvordan setrene brukes: Blir lovpålagt å gjøre nyregistrering

Fron fjellstyre har et stort etterslep med å registrere bruken av setrer og dyrkingsparseller i statsalmenningen.

Fron fjellstyre: Nyregistrering er helt nødvendig, sier Sjur Sande og Kristian Ekre i Fron fjellstyre. De varsler informasjonsmøte når registreringen er ferdig. Foto: Tor Larsen. 

Nyheter

Bruken er blitt såpass uoversiktlig at Fron fjellstyre velger å sette i gang en nyregistrering.

– Vi er pålagt å ha et oppdatert register over denne bruken. Dessverre har dette ikke blitt oppdatert på lang tid, men nå har vi satt i gang prosessen, sier Sjur Sande og Kristian Ekre i Fron Fjellstyre.