Tester ut nye bjeller for å finne skadde og døde lam

To lam ble sist uke bekrefta drept av kongeørn i Kvam. Dyrene ble funnet ved hjelp av radiobjeller.

Oversikt: 400 lam med radiobjeller ble sendt ut på beite i Kvam denne sommeren.   Foto: Illustrasjonsfoto/Tor Larsen

Nyheter

Sist uke søkte landbrukskontoret i Midt-Gudbrandsdal Fylkesmannen i Oppland (FM) om fellingstillatelse på en kongeørn, etter at Statens naturoppsyn bekrefta at to døde lam var drept av ørn. Søknaden ble levert inn på vegne av Kvam vestside beitelag, ett av 12 beitelag i Nord-Fron.

- Ytterligere ett lam er antatt drept av ørn og så ble det også funnet ett lam som ikke er dokumentert, forteller jordbrukssjef i Nord-Fron, Eldri Siem.