Frya leir 19. mai 1960

Da det eksploderte i arsenalet på Frya i 1960

Det blir sett på som et under at ingen ble drept denne torsdagen.

Brann og ekplosjon: Bilde henta fra facebooksida «Du væt du e frå Sør-Fron når», som viser en av de voldsomme eksplosjonenene når flerfoldige miner og artillerigranater går i lufta. 

Nyheter

Etter krigen var Frya leir blant annet brukt av Forsvaret som ammunisjonslager av alt fra geværammunisjon til miner og artillerigranater. Men leiren var også kurssted, samt at den hadde rundt 20 sivile ansatt.