Beitelag viser til inhabil saksbehandler

Sødorp Beitelag mener det er begått en grov kommunal saksbehandlingsfeil i prosessen med å godkjenne et nytt hyttefelt på Sødorpfjellet.

Trond Bakken i Sødorp Beitelag ved det nye hyttefeltet på rundt 60 mål som er på gang rett ved Peer Gynt Seterveg på Sødorpfjellet. Foto: Tor Larsen. 

Vi er ikke i mot hyttebygging, men det skal foregå på en ordentlig og ryddig måte.

Trond Bakken
Nyheter

Denne saken ble i november felt av Pressens faglige utvalg (PFU) på punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, etter at Hanne Hvattum klagde Dølen inn for PFU.