Bøndene i Nord-Fron på byggetoppen

Det har vært byggeaktivitet på kun én av fem landbrukseiendommer i Norge de siste ti årene. Men i Nord-Fron er det høy aktivitet – faktisk mest i hele Oppland.

Landbruksbygninger. Nye tall som avslører hvilke kommuner som har størst og minst byggeaktivitet på landbrukseiendommer i Kommune-Norge. I Midtdalen er Nord-Fronsbøndene ivrigst.  Foto: Guro Vollen/illustrasjonsbilde

Nyheter

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som nylig publiserte byggeaktiviteten på landbrukseiendommer her til lands. På landsbasis er det bare 21 prosent av de om lag 167.000 bebygde eiendommene som har hatt byggeaktivitet i perioden etter 2007 og frem til 1. januar i år.


Andelen i Nord-Fron