Karen som mormor, Randi som farmor

Karen Randi Wimmer er ikkje den fyrste Karen i slekta, og ho har også ei dotter som heiter Karen.

Aktiv ferie: Karen Randi Wimmer har nytt ferien på hytta, og har mellom anna funne alle stolpane i stolpejakta i Sør-Fron.   Foto: Privat

Nyheter

Derfor er det greit med eit mellomnamn.

– Namneforvirringar?

– Ja, mor mi heiter Kari Randi, så det har jo vore litt telefon- og postforvekslingar og slik, men det ordnar vi greit opp.

– Og det hjelper ikkje å berre kalle seg Karen heller?

– Det har hendt eg har sagt berre Karen for enkeltheits skuld, men det vart litt vanskelegare etter at eg kalla dotter mi Karen.

– Og så dreg du profesjonelle vekslar på namnet?

– Ja, eg er logoped, og da er det eit fint namn å øve på for små som skal lære K og R.

– Ikkje mange andre med din kombinasjon av namn?

– Nei, eg møtte ein gong ei vaksen dame frå Ringebu med same to namna, men det er einaste gongen. Ellers er det mange Karen og Randi i slekta, og eg tykkjer det er hyggeleg å tenke på at andre har hatt same namnet.

– Kva gjer Karen Randi i sommar?

– Eg har ferie heile skuleferien, og har verkeleg nytt sommaren. Litt på Kreta, men resten på hytta på Gålå.

– Og du har vore på jakt?

– Ja, nå har eg alle postane på stolpejakta i Sør-Fron, og har funne mange fine plassar og turmål, på båe sider av dalen. Nå gler eg meg til Peer Gynt på Gålå, for da skal eg på ulike arrangement.


Navnedagar denne veka

I dag; Karen og Karin

Karen og Karin er høvesvis dansk og svensk kortform av Katharina. Dette kjem av det greske ordet katharos, «rein».

  • Fredag Oline, Oliver og Olve
  • Laurdag Arnhild, Arna og Arne
  • Sundag Osvald og Oskar
  • Måndag Gunnlaug og Gunnleiv
  • Tysdag Didrik og Doris
  • Onsdag Evy, Yvonne og Yasmin
  • Kjelde: Wikipedia