Skapar arbeidsplass i Nedregate

Bakri mat startar opp med matvarer som ikkje er å få på dei vanlege matvarekjedene. Arabisk og asiatisk mat er stikkord, og så vidt innehavarane veit, fins det ikkje slik butikk i Gudbrandsdalen.

Ny butikk: Ahmad Bakri og Paal Toxe Brandvold håpar dei blir klare til å opne butikken fredag denne veka.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Sjølv om hyllene så langt er fylt på med tørrvarer, skal eit kjøleaggregat sørge for at grønsaker frå grossist i Oslo skal få plass etter kvart. I tillegg til tørrvarer som ris og bønner, krydder i rause posar, te og kaffe, søte saker og hermetiserte varer, kjem det til å bli litt helsekost å finne på hyllene.