Rekordhøye tømmerpriser i sommer

I sommer har salget av tømmer vært rekordhøyt, og prisene likeså.
Nyheter

Nye tall fra SSB viser at det ble solgt tømmer for 1,1 milliarder i Norge i løpet av andre kvartal – en økning på 22 prosent fra i fjor.


Opphever totalforbud, men ber om varsomhet

Midt-Gudbrandsdal brannvesen nedjusterer skogbrannfaren.

 

Økt massevirkepris

Samtidig skriver SSB at tømmerprisen har vært rekordhøy i løpet av det samme kvartalet. Skogeierne fikk i snitt 440 kroner per. Kubikkmeter med tømmer som de solgte. Noe som er 52 kroner mer enn i samme kvartal i fjor. Størst var prisøkningen for gran og furu til massevirke. Den økte med henholdsvis 26 og 32 prosent, mens skurtømmer  av gran og furu økte med henholdsvis 8 og 4 prosent.


Anton Rudi har 70 forskjellige økser: Ung øksesvinger fikk Lærlingprisen for 2017

Blyant og kulepenn er for puslete for Anton Rudi, men gi den mannen en øks, og han fikser det meste.

 

Ingen stans i hogst

Den store skogbrannfaren har ført til bekymring for at hogst og skogsarbeid må stoppe opp i våre deler av landet.  Slik ser det nå ikke ut til å bli, etter at Fylkesmannen har hatt et møte med Viken skog, Mjøsen skog og en del brannsjefer. De konkluderte med at skogsdriften kan gå videre som før med de tiltak skognæringen har satt inn for å begrense faren for skogbrann under skogsdrift.

- Fylkesmannen vil holde kontakt med de involverte kommuner om det skjer endringer, opplyser Kjell Roar Rognstad i fylkesmannens landbruksavdeling.