Inn på tunet tilbyr velferd gjennom samvirkemodell

Inn på tunet profesjonaliserar seg, og måndag inviterte dei til fagsamling på Aanekre gard i Sør-Fron.
Nyheter

Marita Aanekre, som tok imot fyrste brukar av Inn på tunet-tilbodet sitt i 2007, var vertskap for samlinga.