Anne anmelder Statens vegvesen: - Jeg kan ikke sitte og se på at dyra skal være utrygge

Status etter sommeren er åtte påkjørsler og fire døde sauer på vegen til Kvamsfjellet. Anne Saglien mener vegvesenet unnlater å gjøre nødvenige tiltak.

Anne Saglien fra Kvam har levert en privat anmeldelse av Statens vegvesen til politiet for brudd på dyrevelferdsloven. – Noe må gjøres på denne vegen for å hindre flere påkjørsler. Dyra er ikke trygge på beite, mener hun. Kvam beitelag kjenner til åtte ulike påkjørsler av dyr i sommer.   Foto: Tone Sidsel Sanden.

Nyheter

Gardbrukeren fra Kvam har derfor levert en anmeldelse til politiet, fordi hun mener Statens vegvesen bryter dyrevelfferdsloven.