Fikk plutselig garden i fanget da faren døde brått: - Bearbeidig av sorgen å jobbe videre med fars drøm

Å oppleve store og brå omveltninger i livet er tøft uansett hvem en er. Men hva da, når det står dyr i fjøset og konsekvensene fort blir store?

Tøft: I samtale med Solveig Odlo Rønn fortalte Sigrid Steig om tida etter at faren døde brått i vår, og det å måtte ta over drifta tidligere enn planlagt. Hun hadde også innspill til flere av instansene om hvordan oppfølgingen kan bli bedre.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

– Det har vært en form for bearbeiding av sorgen det å jobbe videre med far sin drøm, fortalte Sigrid Steig under dialogmøtet på Rudi Gard tirsdag kveld.