Nord-Fron kommune og fylket enige om TIP-byggenes skjebne

En avtale mellom Nord-Fron Kommune og Oppland Fylkeskommune vedrørende TIP-byggene ved Vinstra Vidaregåande skule (VVS), er nå på plass.

TIP-byggene blir revet, og Nord-Fron kommune får eierskap over eiendommen etter makebytte med Oppland Fylkeskommune. 

Nyheter

Avtaleforslaget ble behandlet av formannskapet i Nord-Fron i torsdagens møte, og et enstemmig formannskap gikk inn for å godta avtalen. Nå går saken til endelig behandling i førstkommende kommunestyremøte.


Vil bygge nytt helsehus

Uavklart om TIP-byggenes videre eierskap

Nord-Fron kommune og Oppland Fylkeskommune er ikke enige om skjebnen til TIP-byggene ved Vinstra Vidaregåande skule.

 

Bytter to areal

I avtalen heter det at partene er enige om et makeskifte av to areal uten noen form for mellomlegg. Arealene som skal makeskiftes er det areal som naturlig tilhører TIP-byggen og det areal som skal benyttes til ny bussoppstillingsplass for VVS – beliggende ved grusbanen på motsatt side av vegen for Dokken bil i Lomoen. Makeskiftet skal gjennomføres så snart planene for bussoppstillingsplass er utarbeidet og godkjent av begge parter. Rådmannsledelsen vurderer avtalen som god for Nord-Fron kommune.