Fra i dag av får du mer betalt for panten

Flaskepanten heves, men alt av glassfalsker må du levere til kommunale innsamlingssystemet for gjenvinning.

Fra mandag 3. september er alle pantemaskiner og kassaapparater justert opp til 2 kroner på nye flasker og bokser. (Foto: Tor Larsen) 

Nyheter

Flaskepanten har stått stille i 25 år. Nå heves den. Dermed får du tilbake 2 kroner for alle små plastflasker og bokser, eller 3 kroner hvis flasken er på over en halv liter.


Rydder i Lomoen

Fjerdeklassingene ved Barhaug skole rydder opp.

 

Returandel på 90 prosent

Fra mandag er alle pantemaskiner og kassaapparater justert opp til 2 kroner på nye flasker og bokser.

I dag pantes 86 prosent av flasker og bokser i Norge. Målet med å øke panten er å få inn enda mer tomgods. Infinitum, selskapet som drifter den norske panteordningen, har beregnet at en økning vil gi en returandel på 90 prosent. Økningen betyr flere millioner flere flasker tilbake, mindre CO2-forurensning og redusert forsøpling i naturen.


Eline og Julie har plukka seks poser med søppel på skulevegen

Søstrene Eline og Julie Ruststuen er opptekne av miljøet. Derfor er søppelplukking ein av favorittsyslene nå om våren.

 

Pantesats på emballasje

En overgangsordning har fungert siden nyttår, men fra 1. september går fristen ut for alle som må legge om til ny emballasje. Dermed får du tilbake 2 kroner for alle flasker, eller 3 kroner hvis flasken er på over en halv liter. Folk som leverer flasker der emballasjen er merket med den gamle pantesatsen, får fortsatt tilbake det de har betalt, altså 1 krone og 2,50.


Skår i gleden for badegjester

Eidesand er en ynda badeplass i sommervarmen, men ikke alle er like interessert i å rydde etter seg. Det har andre badegjester fått merke.

 

25 år siden sist

Det har vært en lang vei å gå før flaskepanten nå blir satt opp. Allerede i 2013 ble det tatt initiativ til en økning. Noe av begrunnelsen var da at pantesatsen lå på 2,50 for store flasker, selv om 50-øringene var gått ut av bruk.

Likevel ble saken liggende lenge hos regjeringen før forslaget ble sendt på høring i fjor sommer.

Før nyttår varslet miljødepartementet at panten skulle heves for første gang siden 1993.