Sjelden eiendom til 6,1 millioner til salgs: - Større interesse enn ventet

Ei uke etter at eiendommen ble lagt ut for salg har flere meldt interesse. - Steinbruddet som følger med «drar», sier mekleren.

Sjeldent: Ifølge megler Jan Endre Strandbakken er det sjeldent at landbrukseiendommer på denne størrelsen kommer for salg i Midtdalen.  Foto: Skjermdump/Koppang Landbruk

Nyheter

Garden består av fire bygninger rundt et tun, med Lågen som nærmeste nabo. Med garden følger 150 dekar dyrka mark, der det drives grasproduksjon, i tillegg til innmarksbeite på Valsetra, skog og et steinbrudd i umiddelbar nærhet til garden.