Skremmende opplevelse på E6

Møtte bil i feil kjørefelt på nye E6.
Nyheter

Nye E6 mellom Kvam og Sjoa er delt med midtrabatter. Det forhindret ikke en bilist i å velge feil fil og kjørebane.


Ikkje utan vidare lov, meiner vegvesenet:

Næringsdrivande i Kvam har teke skilting langs E6 i eigne hender: - Orkar ikkje meir kamp med vegvesenet

Næringsdrivande i Kvam har ikkje vore fornøgde med skiltinga inn til sentrum og har i lengre tid etterlyst betre informasjon til forbireisande om kva som finst i bygda. Nå har dei teke ansvar sjølve.

 

Valgte feil fil nordover

Arild Haugen fra Kvam var en av flere som møtte denne bilisten på nye E6. Bilisten på villspor var på veg nordover fra Kvam mot Sjoa, men hadde valgt feil fil og havnet i kjørbanen til sørgående trafikk. Dette må ha skjedd rett etter utkjøring av Teigkamptunnelen eller ved utkjøring fra Kvam sentrum, tror Haugen som kom kjørende sørover og møtte denne bilisten i feil fil et par kilometer nord for Kvam.