Skremmende opplevelse på E6

Møtte bil i feil kjørefelt på nye E6.
Nyheter

Nye E6 mellom Kvam og Sjoa er delt med midtrabatter. Det forhindret ikke en bilist i å velge feil fil og kjørebane.