Inviterer til folkemøte på Dale-Gudbrands gard

Det nærmer seg 2021 og tusenårsjubileum.

Dale Gudbrand: Arena for 1000-årsmarkeringa. 

Nyheter

Riktignok er tusenårsjubileet Hundorp 20121 noen år fram i tid, men styringsgruppa for arrangementet, med representanter fra kommune, fylke og private interessenter, er allerede i gang med planleggingsarbeidet.

Vil ha idemyldring

Så veldig mye konret er ennå ikke spikret. Derfor inviteres det nå til folkemøte og idemyldring om hva dette tusenårsjubileet kan innholde og hva som kan arrangeres. Folkemøtet er satt til fredag 14. september kl 18. Prosjektleder og sekretærfor styringsgruppa, er Sør-Frons kultursjef, Bjørn Sletten.

Nasjonalt jubileum

Hundorp 2021, med historia om kong Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand, er kobla på arbeidet med et større nasjonalt jubileum, Norge i 1000 år.Der Hundorp er ei viktig brikke sammen med Moster 2024 og Stiklestad 2030.

Men det tenkes også som sagt i de lokale baner.

Gjennom året

Rasmus Stauri, beboer, lokalhistoriker og grunneier ved Dale-Gudbrand, har i en forprosjektrapport sett på muligheter for lokale markeringer gjennom hele 2021.