Var Kvam et hovedbøle for Vikingene?

Det får vi kanskje aldri svar på, men arkeologiske funn kan tyde på det.

Veikle: Kan garden Veikle og Kvam ha vært et skikkelig hovedbøl for vikingene i dalen? Det er spørsmålet Kvam Historiske forening stiller etter oppsiktvekkende funn. (Foto av gjenstander under: Arkeolog og konservator ved Oppland Fylkeskommune, Anne Engsveen). 

Nyheter

Derfor spør naturlig nok entusiastene i Kvam Historiske Forening om Kvam var like mye Gudbrandsdalens vikingehovedstad, som Hundorp. Entusiastiske kvamværer roper nok et unisont JA ...


- 95 prosent av det jeg finner er skrot!

Til tross for at letingen gjerne resulterer i skrot, mister ikke «detektorist» Rune Berget motet.

 

Dale Gudbrand

I 2002 gravde arkeologer opp en del «gravhauger» på Dale Gudbrand. De fant smått med spor etter vikinger - det viste seg å være potetkjellere fra nyere tid. Men sagnene omkring Dale-Gudbrand, står nok støtt for det. Fylkesarkeolog Harald Jacobsen uttalte at området på Hundorp likevel er et av de viktigse gravfeltene på Østlandet.