Krev erstatning frå hotelleigarar

Lars Steffen til sak mot Rondablikk etter at hotellet vart asylmottak "over natta"

Lars Steffen Domaas går til søksmål mot eigarane av driftsselskap og hotell på Rondablikk, etter at arbeidskvardag og oppgåver skal ha vorte endra over natta, i samband med innkvartering av asylsøkjarar i 2015.

Saksøkjar: Lars S. Domaas (tv.) meiner seg råka av endringsoppseiing og brot på arbeidsmiljøloven, da Rondablikk vart nytta til akuttinnkvartering av asylsøkjarar under flyktningekrisa hausten 2015. I midten adv.fullmektig Anne M. Aslagsrud, prosessfullmektig Fredrik Lund Skyberg.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Saken starta i Nord-Gudbrandsdal tingrett tysdag, for høvet i lokale i kommunestyresalen i Nord-Fron kommunehus.