- Sauemiljøet i Midtdalen er stort!

Tidligere var langt de fleste saueklippere utenlandske. Nå er stadig flere nordmenn i ferd med å «ta over», flere av dem fra Midt-Gudbrandsdalen.

Hektisk: Sauene klippes to ganger i året, på vår og høst. Ulla sorteres etter kvalitet av en ullarbeider og blir deretter sendt til videre produksjon.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

– Jeg er litt utgått på dato, hehe! sier Bjørnar Bakken, som har rundt fire tiår med saueklipping bak seg.