Formannskapet skal ta stilling til omfattande kuttliste frå administrasjonen:

- Det er ekstremt

Ragnar Jacobsen (H) legg ikkje noko imellom når han karakteriserer nokre av framlegga frå administrasjonen i Nord-Fron før budsjettarbeidet skal i gang i Nord-Fron.

Semje: I fjor sikra samarbeid mellom Høgre og Arbeidarpartiet økonomiplan fram mot 2021. Ragnar Jacobsen meiner det er utidig at semjene frå denne plana nå er lagt på forhandlingsbordet att.  Foto: TorLarsen/arkiv

Nyheter

Ragnar Jacobsen (H) er klar på at det er mykje i dette han er langt frå enig i.

- Felles barneskule er ikkje aktuelt slik eg ser det. All den tid vi saman med Arbeiderpartiet hadde felles innspel i fjor, for økonomiplana fram til 2021, synes eg det er utidig at administrasjonen lagar omkamp om vi var samde om da, seier Jacobsen.