Miraklenes år

Midtdølene, Christian Fredrik og 1814

Året 1814 er kjend som «miraklenes år». Ei rad hendingar dette året førte Norge frå eit krigsnederlag, gjennom utforming av ein eigen grunnlov og over i ein union med Sverige.

Sør-Fron kyrkje: Her møtte bygdens mest «Aktværdige mænd» den 4. mars 1814 for å støtte kronprins Christian Fredrik, og for å peike ut «valmenn» som skulle velge representantar til riksforsamlinga på Eidsvoll. 

Nyheter

I løpet av året hadde Norge heile tre forskjellige kongar. Den som hadde stuttast regjeringstid var Christian Fredrik. Han var imidlertid ein fargerik person, som skulle sette store og varige spor etter seg.