Nord-Fron

Budsjettfeide om saksgang mellom Senterpartiet og Arbeidarpartiet

Senterpartiet reagerer på at formannskapet i Nord-Fron, etter framlegg frå Arbeidarpartiet, vedtok å ikkje behandle budsjettsaken, men sendte den vidare til kommunestyret.

Beklagar: Olav Røssum og Senterpartiet er svært kritisk til at formannskapet ikkje fekk gjeve si tilråding overfor kommunestyret etter onsdagens møte.  Foto: Dølen/arkiv

Nyheter

Senterpartiet med gruppeleiar Olav Røssum beklagar dette.

Arbeiderpartiet la i formannskapsmøtet onsdag fram forslag om å ikkje realitetsbehandle saka, men oversende den til kommunestyret direkte. Senterpartiet stemte imot.