Opprettholder avslag for påbygg som allerede står ferdig

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har enstemmig vedtatt å avslå klagen fra Hanne Hvattum, vedrørende manglende godkjennelse på tilbygg i verneområde. - Ingen heldig sak for kommunen, sier både ordfører og administrasjonssjef i Nord-Fron.

Bygde: Påbygget ble ferdigstilt før endringssøknaden var behandlet.  Foto: Fra saksdokumentene

Nyheter

I juni behandla Rondane-Dovre nasjonalparkstyre en endringssøknad av et tidligere godkjent tilbygg. Bygget tilhører Hanne Hvattum og står på hennes seter i Frydalen landskapsvernområde. Hvattum er også avdelingsleder for plan- og byggesak i Nord-Fron kommune.