Økt arbeidsledighet i september

Andelen helt ledige har økt i Midtdalen i september, sammenlignet med fjoråret, viser NAVs månedlige oppdatering.
Nyheter

I Oppland var det i inneværende måned 1539 personer som var helt arbeidsledige, mens 870 var delvis ledige og 245 var arbeidssøkende på tiltak. Det viser NAV Oppland sine tall fra inneværende måned.

Økte på fylkesnivå

Arbeidsledigheten hos dem som er registrert som helt ledige økte med 11 prosent i september, mens den totale ledigheten sank i Norge sank med åtte prosent for helt ledige. Oppland er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet, melder etaten, som hver måned sender ut nye tall.

På fylkesnivå utgjør aldersgruppa 30-39 år den største andelen av de som her helt ledige. Arbeidsledigheten for kvinner er størst innen helse og omsorg, og butikk- og salgsarbeid, mens bygg og anlegg og industriarbeid utgjorde de største yrkesgruppene for helt ledige menn. 521 opplendinger under 30 år står registrert som helt ledige.

Økning i Midtdalen

I midtdalskommunene var det i september 95 personer som var helt ledige, som omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV, samt har vært uten inntektsgivende jobb de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeidet som søkes. Det er en økning på 21 personer fra samme periode i fjor.

19 personer er i samme periode arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med september 2017, har antallet gått ned, men med forholdsvis små kommuner, vil mindre endringer kunne gi store utslag.

Antallet registrerte ledige stillinger i Midtdalen har ifølge NAV vært 35 i løpet av denne måneden.