Eureka-pris for bachelor i sjukepleie

Ida Sætha fra Vinstra og to medstudenter har vunnet Eureka-pris for beste bachelor innen Helsevitenskap, på NTNU i Gjøvik.

Pris: Eureka-prisen gikk til disse bachelor-studentene fra NTNU Gjøvik, blant andre Ida Sætha fra Vinstra.  Foto: NTNU Gjøvik

Nyheter

Det er tradisjone ved NTNU Gjøvik at beste bacheloroppgaver blir kåret under Forskningsdagene, og stolte uteksaminerte studenter ved NTNU i Gjøvik kunne fredag hedres med pris og gavekort. De presenterte oppgavene sin og fortalte om prosessen frem mot ferdig bachelorgrad.

De nominerte bacheloroppgavene vurderes ut fra kriterier om vitenskapelig kvalitet, grad av innovasjon, kreativitet og dristighet, samt nytteverdi og betydningen av resultatene for forskningsfeltet, praksisfeltet og samfunnet ellers, og det blir delt ut en pris for hvert av skolens fem fakulteter. Sammen med Tonje Amundsen Snapa og Tea Emilie Lie var det Ida Sætha som vant prisen for fakultet for medisin og helsevitenskap. De vant med sin bachelor-oppgave i sjukepleie, med tittelen «Hvordan kan utbrenthet blant sykepleiere forebygges?»

 - Oppgaven omhandler sykepleieres arbeidssituasjon, den er sykepleiefaglig relevant og belyser viktige momenter som har betydning for pasientsikkerhet og utøvelse av sykepleie. Oppgaven har stor nytteverdi for praksisfeltet og belyser viktige utfordringer innen sykepleiefaget spesielt og helsetjenesten generelt. Oppgaven har et utradisjonelt og nytenkende fokus og løfter fram utfordringer knyttet til samfunnsutviklingens betydning for helsetjenesten, sier juryen.