Bildekk som gjenbruk i fjell og ved vann

Kan bildekk brukes som gjenbruk til lands og til vanns?

Bildekk brukt som båtstøer eller som underlag ved vinterlagring, er å se på som lovlig gjenbruk. 

Nyheter

Dette spørsmålet fikk Nord-Fron kommune i fanget utpå sommeren. På Afstjønna hadde en hytteeier nemlig samlet opp bildekk fra ute i vannet. Det ble hele 20 dekk i antall, og disse ble levert som søppel. Det var den lave vannstanden under sommertørken som gjorde det mulig å hente opp dekkene.


Ber Nord-Fron sjå på bruk av bildekk:

Fjerna bildekk frå Afstjønna

Heribert Kinck frå Vinstra har i eit bekymringsbrev til kommunen minna om at det nå er 23 år sidan det kom forbod mot å kaste bildekk i naturen.Gjenbruk eller søppel

Spørsmålet som dukket opp i etterkant, er om dekk som brukes til båtstøer i vasskanten og underlag for vinterlagring av båt på land, også er å se på som forsøpling eller forurensende. Dette konkluderer både Nord-Fron kommune og fylkets miljøvernavdeling med, at det ikke er.
- Bruk av dekk til båtstøer og underlag ved lagring på land, er å se på som gjenbruk, og dermed helt legitimt og lovlig. Dekk som ligger i vannet uten bruksverdi og ikke i bruk, er søppel, sier plan- og miljøvernkonsulent i Nord-Fron kommune, Anders Nybakken til hyttemagasinet.
Han påpeker at det må brukes skjønn ved lagring av dekk på land.
- Lagres dekkene på land, slik at de er til hinder eller utgjør en fare for andre, så bør eget skjønn tilsi at de gjennom sommeren bør lagres i uthus eller båtnaust.