Bildekk som gjenbruk i fjell og ved vann

Kan bildekk brukes som gjenbruk til lands og til vanns?

Bildekk brukt som båtstøer eller som underlag ved vinterlagring, er å se på som lovlig gjenbruk. 

Nyheter

Dette spørsmålet fikk Nord-Fron kommune i fanget utpå sommeren. På Afstjønna hadde en hytteeier nemlig samlet opp bildekk fra ute i vannet. Det ble hele 20 dekk i antall, og disse ble levert som søppel. Det var den lave vannstanden under sommertørken som gjorde det mulig å hente opp dekkene.