Del 2 om midtdølene og 1814

Midtdølene og 1814 – til åtak på prest og fut

I forkant av 17. mai 1814 arbeidde fleire døler med å prøve å påverke innhaldet i grunnlova.

Prestegarden i Nord-Fron: Prestgardane ville dølene ha ut på sal slik at fleire kunne bli sjølveigarar. I bakgrunnen ser vi Byrejordet og opp mot Einlia til venstre i bildet. (Bilde: O.C. Risdal/Fron Historielag – frå først på 1900-talet) 

Nyheter

Det stod enkeltpersonar og grupperingar fritt å sende inn forslag til punkt som skulle med i det endelege utkastet til Grunnlov. Kven var det som bidrog med forslag frå våre bygder, og kva slags saker var viktige for Midt-dølene?