Del 2 om midtdølene og 1814

Midtdølene og 1814 – til åtak på prest og fut

I forkant av 17. mai 1814 arbeidde fleire døler med å prøve å påverke innhaldet i grunnlova.

Prestegarden i Nord-Fron: Prestgardane ville dølene ha ut på sal slik at fleire kunne bli sjølveigarar. I bakgrunnen ser vi Byrejordet og opp mot Einlia til venstre i bildet. (Bilde: O.C. Risdal/Fron Historielag – frå først på 1900-talet) 

Nyheter

Det stod enkeltpersonar og grupperingar fritt å sende inn forslag til punkt som skulle med i det endelege utkastet til Grunnlov. Kven var det som bidrog med forslag frå våre bygder, og kva slags saker var viktige for Midt-dølene?


Miraklenes år

Midtdølene, Christian Fredrik og 1814

Året 1814 er kjend som «miraklenes år». Ei rad hendingar dette året førte Norge frå eit krigsnederlag, gjennom utforming av ein eigen grunnlov og over i ein union med Sverige.

 

Harildstads forslag

Foreslo blant anna sal av prestegardar og totalforbod mot kaffe!