Nå skal trafikksituasjonen langs skolevegene i Sør-Fron gjennomgås

Flere har ytra bekymring for trafikksikkerheten rundt skoleevegene i Sør-Fron i høst. Nå blir det kalla inn til møte.

Bekymra: Mor Bodil Frikstad fortalte i august om sin bekymring for farten på baksidevegen på Harpefoss. Foto: Guro Vollen 

Nyheter

Det er trafikkikkerhetsutvalget i Sør-Fron som nå tar initiativ til et møte. De ønsker å ha med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og politi, med mål om å få satt fokus på de utfordringene kommunen har på ulike vegstrekninger, særlig opp mot det å ha en trygg skoleveg.