Utslipp av oljeholdig vann fra pukkverket på Kvamsfjellet

En bildedokumentasjon fra 10. september viser utslipp av tilslammet vann og vann med oljefilm ut i Årvillingsbekken fra pukkverket i Rondablikkdokka på Kvamsfjellet.

Det omtalte pukkverket ligger i Rondablikkdokka nedenfor Rondablikk Høyfjellshotell. (Foto: Tor Larsen) 

Nyheter

Det er Velforeningen Rondablikk Seterhytter, ved leder Bjørn Brodal, som har skaffet til veie bildedokumentasjonen som er oversendt Fylkesmannen i Oppland.