Utslipp av oljeholdig vann fra pukkverket på Kvamsfjellet

En bildedokumentasjon fra 10. september viser utslipp av tilslammet vann og vann med oljefilm ut i Årvillingsbekken fra pukkverket i Rondablikkdokka på Kvamsfjellet.

Det omtalte pukkverket ligger i Rondablikkdokka nedenfor Rondablikk Høyfjellshotell. (Foto: Tor Larsen) 

Nyheter

Det er Velforeningen Rondablikk Seterhytter, ved leder Bjørn Brodal, som har skaffet til veie bildedokumentasjonen som er oversendt Fylkesmannen i Oppland.


Ikke registrert ved inspeksjon

Fylkesmannen, ved Seniorrådgiver Line Andersen,  svarer at de ikke så direkte tegn til utslipp av partikkelholdig vann i bekken ved inspeksjonen Fylkesmannen hadde ved pukkverket den 24. august.  Men i svarbrevet fra 1. oktober, som er stilet til entreprenør Stian Brenden Maskinservice, Nord-Fron kommune og Brodal, påpeker Fylkesmannen at de tilsendte bildene viser både tilslammet vann og vann med oljefilm på overflaten i Årvillingsbekken.