Få mer penger å rutte med til Gudbrandsdalvegen

"Prosjekt Gudbrandsdalsvegen" får tilført friske midler fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal (RMG).
Nyheter

"Prosjekt Gudbrandsdalsvegen" er et treårig prosjekt i regi av RMG, og 2019 er prosjektets siste år. Målsetningen for prosjektet har først og fremst vært å skape og markedsføre aktiviteter og opplevelser langs gamle E6 som nå har navnet "Gudbrandsdalsvegen.