Få mer penger å rutte med til Gudbrandsdalvegen

"Prosjekt Gudbrandsdalsvegen" får tilført friske midler fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal (RMG).
Nyheter

"Prosjekt Gudbrandsdalsvegen" er et treårig prosjekt i regi av RMG, og 2019 er prosjektets siste år. Målsetningen for prosjektet har først og fremst vært å skape og markedsføre aktiviteter og opplevelser langs gamle E6 som nå har navnet "Gudbrandsdalsvegen.


Satser stort på å videreutvikle markedsdagen

Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal går inn med kapital for å støtte videreutvikling av arrangementet ”Markedsdag i Kvam”.

 

Har fått 1,4 millioner kroner

Siden oppstarten i 2016 har prosjektet fårt tilført 1.4 millioner kroner fra RMG - midler avsatt til tiltak i prosjektet. I tilllegg kommer lønnskostnader til prosjektleder. Det gjenstår per oktober 2018 kun 50 tusen kroner til å opprettholde aktiviteter ut året og til neste år.