Lagde forskrift med trøsykkelforbud på landbruksveg – glemte forbud mot el-sykkel

En planlagt landbruksveg fra fløtardammen i østkjølen i Sør-Fron til Frydalen i Nord-Fron, får sykkelforbud - med trøsykkel vel å merke.

Landbruksvegen fra fløtardammen kobler seg på Peer Gynt seterveg her rett ved brua over Frya elv i Frydalen. 

Ved brua over fløtardammen på østkjølen, er det planlagt bom. 

Faksimile fra Dølen 24. august 2017. 

Nyheter

Det er i alle fall konsekvensen så langt etter at Fylkesmannen har uttalt seg om denne sykkelforbudforskriften satt på papiret av Nord-Fron og Sør-Fron kommuner.


Sykkelforbud, men lov å trille ...

Forskrift om ferdselsforbod mot sykling på landbruksveg i Frydalen blir nå sendt på høyring.

 

To forskjellige lovverk

Saken er nemlig den at en forskrift om sykkelforbud som er tuftet på Friluftsloven, kun gjelder trøsykler. Forskrift om el-sykler, er tuftet på nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Dermed fanger ikke forskriften fra de to fronskommunene opp et ferdselsforbud for el-sykler.


Lokal forskrift med sykkelforbud

Vedtok sykkelforbud på ny landbruksveg

Kommunestyret i Nord-Fron vedtok sykkelforbud på landbruksveg for å verne om villreinen.

 

Egen forskrift om el-sykkel

Fylkesmannen uttaler at de aller helst ikke ser at denne landbruksvegen blir bygd, men de godkjenner forskriften. Samtidig ber de om at de private grunneierne som vil bygge vegen, legger ned forbud mot el-sykler, eller at fronskommunene kommer med en egen forskrift som gjelder forbud mot el-sykler på bestemte traseer eller strekninger.


Setter opp bom:

Nasjonalparkstyret behandler innstilling: - Brøytinga burde vært unngått

Sekretariatet for Nasjonalparkstyret mener brøytinga som ble gjort i Frydalen rett før påske, ikke var innafor forskriftene og retningslinjene.

 

Det er lov å trille sykkelen

Det er Nasjonalparkstyret i Rondane som krever sykkelforbud på den planlagte landbruksvegen. Dette av villreinhensyn. Men i forskriften heter det også at det er lov å trille sykkelen på vegen. Det var et krav rådmann i Sør-Fron, Jan Reinert Rasmussen, fikk i gjennom.

- Jeg puster og bråker og peser nok mer når jeg triller en sykkel enn om jeg sykler el-sykkel, men det får så være. Vi får uansett bare ta tak i saken slik at et vi får en felles forståelse av en forskrift som gjelder ferdselsforbud omkring et framkomstmiddel på to hjul, sier Rasmussen til Dølen.