Moskus på Sødorpfjellet

Moskus på vandring i våre fjelltrakter

En og annen gang dukker en moskus opp i våre fjellområder, men hvor ofte, og når var det?

Moskus: Her er moskusoksen som i juli 1980 hadde forlatt flokken på Dovrefjell og gått på vandring sørover. Fotografert ved Kleiven øverst i Sødorp av «Tobben».   Foto: Trond Ødegård/avisutklipp

Nyheter

Flere snakker om en moskus som ble observert på Sødorpfjellet enten på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet.

Dokumentert i 1980

Svaret er at det var i 1980, og moskusen ble fotografert av journalist ”Tobben” – Torbjørn Mathisen. Ut ifra gamle avisutklipp fra arkivet til Trond Ødegården, kan vi lese om dette moskusbesøket i 1980: