Gråtass holder liv i gamle minner

På Linåkertunet på Fåvang har de gått til innkjøp av egen traktor. Ikke en ny og moderne traktor, men en Gråtass fra 50-tallet.

Fra venstre; Hans Steig, Pål Løkkum, Jul Guttuhaugen, Jon Romsås, og Britt Karen Hagen. Traktoren er blitt døpt til «Fergie» av betjeningen, et treffende navn for en gammel Massey Farguson. (Tekst og foto: Ole M. Nybakken) 

Nyheter

Den vekker gamle minner hos beboerne, og mange av «gubbene» som bor på Linåkertunet har kjørt en slik traktor før i tida.


Innen 2020 må alle kommuner ha ansatt ergoterapeut

Heier på hverdagsrehabiliteringa

Ergoterapeuter spiller en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for, og bidra til, rehabilitering. I Ringebu har ergoterapeutene mer enn nok å gjøre.

 

Noe for «gubbene»

Avdelingsleder for demensavdelingen på Linåkertunet Britt Karen Hagen forteller at på en arbeidsplass med mange damer ble det mange ideer om tiltak og aktiviteter som passet de kvinnelige beboerne best.

– Det blir jo ofte slik at damer tenker på damer og vi har masse tilbud og aktiviteter tilpasser damene som bor her. Men vi så jo at karene manglet noe som var «sitt eget». Med ideen om noe for karene ble annonser saumfart og fulgt med argusøyne. Da denne Gråtassen fra 1954 dukket opp til salgs hos en kar i Østerdalen var jeg på telefonen kjapt. Da jeg presenterte årsaken og formålet med min telefon ble jeg overrasket. Selgeren Sverre Sørensen likte ideen så godt at han der og da slo av på prisen med det halve. Vi ble naturligvis enige om handelen og traktoren kom hit til Linåkertunet, forteller Britt Karen.


Freskus fylte år

Når mange freskusar frå null til nitti

Aldersspredninga på Freskus er det ingen ting å utsetja på. Her trener folk frå tre til nittitre, og dagleg leiar meiner det er eit framtidsretta konsept.

 

Skal kjøres med

Da dølen var på besøk var en gjeng seniorer samlet for å være med på bilde sammen med traktoren. På spørsmål om de hadde kjørt en slik traktor og jobbet med traktorkjøring og gardsarbeid var det mange som humret – å jau’ra gut, oss ha det vet du.

– Vi har fått klar beskjed om at den må kjøres med slik at den ikke står og tørker. Den må kjøres så olje og fett får smurt maskineriet, var beskjeden, forteller Britt Karen.

Til våren skal Gråtassen plasseres i en ny sansehage der den skal få være midtpunktet. Det skal plantes bærbusker og grønnsaker rundt den og området appellere til både damene og karene på Linåkertunet. Ringebu kommune har bevilget midler til prosjektet.

Det dukker opp gamle minner om hverdag og fest når beboerne ser en slik traktor. Utover på 50-tallet ble det flere og flere Gråtasser på gardene - selve symbolet på modernisering av norsk landbruk.