Nå kan du søke om midler fra Kulturminnefondet året rundt

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner.

Kalven seter i Vågå som har fått støtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen). 

Direktør i Norges Kulturminnefond, Simen Bjørgen. (Foto: Tom Gustavsen). 

Nyheter

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.


Har kartlagt dei gløymte uthusa

Låvane langs øyer og vollar i Ringebu blir truleg verna

Slåttemark utover flaumvollane ved Laugen har lange tradisjonar. Nå får låvane som syner historia truleg vern gjennom kulturminneplana i Ringebu.

 

116 millioner kroner

Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak.

– Bakgrunnen for dette er at søkerne skal få raskere svar på sine søknader, sier direktør Simen Bjørgen, som legger til at dette vil forenkle arbeidet både for søkeren og Kulturminnefondet. I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å styrke Kulturminnefondet, slik at det legges opp til å fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet, informerer direktør i Norsk Kulturminnefond, Simen Bjørgen.


Sulheim Grendahus forfaller - kommunen har godkjent riving

Sulheim Grendahus i Sødorp kan står for fall.

 

Hvem kan søke om hva?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner.

- Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte. Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping, påpeker Bjørgen.