Interessenter hadde håp om å ta over Hansens Bakeri

Etter gårdagens konkurs hos Baker Terje Hansen på Fåvang har det i dag vært interessenter på befaring og møter på Fåvang.

Bak veggen der Oddleiv Ringlund (til venstre) og investorer Per Tore Teksum og Åge var igang med oppussing, foregikk møter mellom Terje Hansen og interessenter som diskuterte overtakelse av Hansens Bakeri. (Tekst og foto: Ole Maurits Nybakken) 

Nyheter

De interesserte kom til Fåvang i dag tidlig og har hatt samtaler med baker Terje Hansen om hvordan driften av bakeriet og utsalgene kan videreføres. De ville  hverken navngis eller tas bilder av.


Baker Hansen på Fåvang er erklært konkurs

Bobestyrer har besluttet å stenge bakeriet og tre utsalgssteder.

 

Skulle ta over ved nyttår

Etter det Dølen kjenner til, var planen at de skulle ta over bakeriet og driften fra nyttår. Men ettersom bakeriet er slått konkurs, er det bobestyrer Per Olav Bøen som sitter med en løsning til eventuell videre drift. Bakeriet er beordret stengt av bobestyrer og ingenting av råvarer på lager kan benyttes. Det ble i dag tidlig varslet at også strømmen til bygget skulle kuttes, noe som medfører at alt på kjøl og fryselager går tapt.